Nowa generacja pieców laboratoryjnych o temperaturze do 3000 °C

W ostatnich latach baterie i akumulatory zyskały na znaczeniu dzięki poprawie wydajności i znalazły zastosowanie w nowych dziedzinach. Obecne i przyszłe technologie wytwarzania baterii stawiają wysokie wymagania wobec stosowanych materiałów i ich czystości.

Jednym z aktualnie stosowanych środków prowadzących do poprawy wydajności baterii jest ograniczenie defektów sieci krystalicznej w graficie o wysokiej czystości. W tym celu grafit jest poddawany wyżarzaniu w wysokiej temperaturze bez dostępu tlenu. Podczas tego procesu wraz ze wzrostem temperatury następuje wzrost udziału uporządkowanej heksagonalnej struktury sieciowej, a tym samym stopnia grafityzacji.

Firma Nabertherm wpisuje się w ten nurt dzięki nowej serii pieców 3000 °C. Poprzez zwiększenie mocy grzewczej i lepsze właściwości izolacyjne pieca można zwiększyć szybkość nagrzewania i wydłużyć okres jego eksploatacji. Oba piece retortowe o zimnych ścianach do wygrzewania grafitu należące do typoszeregu SVHT …/30-GR mają objętość roboczą 2 lub 9 l i nadają się zarówno do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jak i produkcji niewielkich ilości wyrobów.

Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu „Laboratorium”.