En ny generation av laboratorieugnar för 3000 °C

Batterier och ackumulatorer har blivit allt viktigare eftersom de idag har en mycket högre effekt än tidigare och därför kan användas för många användningsområden där de förr inte kunde användas. Dagens och även framtida batteri teknologier ställer stora krav på både materialen som används och på deras renhet.

En av de åtgärder som har vidtagits för att öka effekten är att reducera kristalldefekter i högren grafit. Detta uppnås genom glödgning av grafit utan syre vid höga temperaturer. Genom denna process ökar andelen av en ordnad hexagonal gallerstruktur ju högre temperaturen är – alltså grafitiseringsgraden.

Nabertherm har gått denna trend till mötes genom att modifiera sin 3000 °C-ugnsserie. Genom att öka värmeeffekten och förbättra isoleringen har Nabertherm kunnat öka uppvärmningshastigheten och brukstiden. De båda grafituppvärmda kallväggsretortugnar i serien SVHT …/30-GR ger nu ett nyttorum på 2 respektive 9 liter och lämpar sig så både för F & E och för tillverkningen av små enheter.

Om du vill veta mera – se vår katalog Laboratorium.