Kontinuerlige ovne til varmebehandling under brint

Til kontinuerlige processer med faste cyklustider som f.eks. forvarmning, ældning, anløbning eller glødning er kontinuerlige ovne det rigtige valg. Ovndesignet er afhængig af den påkrævede kapacitet, proceskravene til varmebehandlingen som f.eks. procestemperatur, procesatmosfære og den påkrævede takttid.

Også til varmebehandling af små dele i store styktal i en beskyttelses- eller reaktionsgasatmosfære som f.eks. lodning, hærdning eller glødning er kontinuerlige ovne et godt valg.

I en gastæt retort opbygges kontrollerede beskyttelsesgasatmosfærer i ovnen. Hvis der anvendes brint eller spaltegas som procesgas, udstyres ovnen med den tilsvarende sikkerhedsteknik.

Ved valg af transportsystemet spiller faktorer som f.eks. maks. arbejdstemperatur, belastning, batchens geometri en rolle. Gængse transportbånd er leddelte transportbånd eller også metalbånd. Til glødning af tråde eller bånd anvendes bånd- eller trådgennemtræksovne, hvor batchen foran ovnen af- og efter ovnen opvikles igen, og således trækkes gennem ovnen.

For en hurtigere afkøling af komponenterne monteres en vandkølet dobbeltkappe direkte på varmezonen. Dens længde bestemmes af de krav, der stilles mht. udtagningstemperaturen.

Se hertil også vores produktvideo.